Về chúng tôi

RIVERLAND INTERNATIONAL GROUP LIMITED

TRỌNG TÂM VỀ SẢN PHẨM

GIỮ TRÊN CẢI THIỆN


SÔNG - ĐỐI TÁC KINH DOANH CỦA BẠN
RIVERLAND là nhà cung cấp và sản xuất trực tiếp các loại quần áo khác nhau cho tất cả các phụ nữ, nam giới và trẻ em. Văn phòng của chúng tôi có trụ sở tại Trung Quốc (Nam Kinh) trong khi các nhà máy của chúng tôi được đặt tại Trung Quốc và Myanmar đã được kiểm toán và phê duyệt. mười nhà máy hợp đồng hỗ trợ chúng tôi đáp ứng công suất lớn với hệ thống sản xuất linh hoạt.Chúng tôi có hai nhà máy thuộc sở hữu chung về vải và may mặc:

Vải: Poly, Nylon, Cotton, T / C, T / N / C, N / C, v.v.
May: Ch...

LƯỢT XEM